Ing. Vilém Verner
daňový poradce

člen Komory daňových poradců ČR evid. č. 885


 • Foto z naší kanceláře.

 • Zasedací místnost.

 • Pohled zvenku.

O naší kanceláři

Naše kancelář působí v Žatci od roku 1994. V současné době poskytuje své služby více než 130-ti stálým právnickým a fyzickým osobám.
Mezi naše klienty patří jak podnikatelé - fyzické osoby, tak i právnické osoby, zejména společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti.
Jedná se o klienty zejména z regionů Žatec, Louny, Most, Chomutov, Rakovník, ale i Praha a Plzeň a další.
Své služby poskytujeme i neziskovému sektoru, zejména obcím a spolkům (dříve občanským sdružením).

Předmětem naší činnosti je zejména:

Daňové poradenství.
 • Zastupujeme klienty při jednání se správcem daně, při daňových kontrolách, při vytýkacím a odvolacím řízení a také před správními soudy.
 • Zpracováváme i uzávěrky klientům s jejich vlastní účetní.
 • Zpracujeme daňový audit účetnictví a daňových evidencí i zpětně za několik let. V případě zjištění nedostatků navrhneme optimální variantu nápravy.
 • Zajistíme vrácení DPH uhrazené českými podnikateli v zemích EU.
Vedení účetnictví a mzdových agend.
 • Vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví).
 • Vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví).
 • Zpracování mezd - kompletních mzdových a personálních agend.
Zpracování daňových přiznání všech typů.
 • Nejčastěji je to daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, právnických osob a přiznání k dani z přidané hodnoty.
 • Zpracováváme i další druhy přiznání - zejména k dani z nemovitých věcí, přiznání k silniční dani a k dani z nabytí nemovitých věcí.
 • Zpracujeme přiznání k dani z příjmů i v případě různých druhů příjmů ze zahraničí - jak z EU, tak i ze třetích zemí.
Doplňkové služby.
 • Provádíme likvidaci právnických osob.
 • Připravujeme ekonomické záměry při žádostech o dotace nebo bankovní úvěry.
 • Pomáháme klientům v případě kontrol dodržování dotačních podmínek.

Aktuality

Změny v daňové oblasti v roce 2021.

 • Byla přijata novela zákona o daních z příjmů, která dočasně zvýšila maximální odpočet darů od základu daní z příjmů z 10 na 30 % daňového základu.
 • Novela zákona o státní sociální podpoře zvýšila částky daňového zvýhodnění na dítě.
 • Je schvalována novela zákona o DPH od 1. 7. 2021 (např. na nová pravidla pro zasílání zboží).
 • V daních z příjmů došlo k prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí z 5 na 10 let.
 • Byla zavedena paušální daň.
 • Daňový balíček přinesl zrušení superhrubé mzdy, zavedení stravovacího paušálu (peněžitý příspěvek na stravování) a mnoho dalších změn, jako například změny v odepisování majetku.

EET odloženo

 • Podnikatelé nebudou muset až do konce roku 2022 evidovat tržby (EET). Úřady tak nebudou kontrolovat její dodržování. Evidenci EET samozřejmě nemusí ani zahájit ti, kteří spadají do 3. a 4. vlny EET.

Pro podrobnosti a další informace nás prosím kontaktujte osobně, mailem nebo telefonicky.

Kontakt a mapa

Smetanovo náměstí 333
438 01 Žatec
tel/fax 415 711 376
mobil 603 563 975
verner@verner.info
vernerova@verner.info


Provozní doba

Pondělí až čtvrtek: 7:00-15:00
polední přestávka: 12:30-13:30
Pátek - zpracování dat (návštěva po dohodě možná)


Mapa: